051-38483422-6
051-38407990
info@omsico.com
پروژه بزرگراه شهید کلانتری مشهد
نوع پروژه:پیمانکاری
فعالیت پروژه:خاتمه یافته
کارفرما: شهرداری مشهد
تاریخ آغاز پروژه:1/1/1900 12:00:00 AM
مساحت زیربنای پروژه:
مدت اجرای پروژه:
محل احداث پروژه:i
زمان اتمام پروژه:1/1/1900 12:00:00 AM
شرح پروژه:
این پروژه راهسازی حد فاصل میدان جهاد و میدان حافظ به طول 4 کیلومتر و با عرض 42 متر احداث گردیده است