051-38483422-6
051-38407990
info@omsico.com
اخبار اصلی
بازدید مدیر عامل هلدینگ عمران و مسکن ایران از برج تجاری مسکونی بهار
بازدید مدیر عامل  هلدینگ عمران و مسکن ایران از برج تجاری مسکونی بهار

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران و مسکن شرق ایران در این بازدید که با حضور مهندس کمیلی مدیر عامل و مهندس مومن معاون مالی هلدینگ انجام شد مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شرق ایران به تشریح آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه تجاری مسکونی بهار پرداختند.

در طی این بازدید مهندس کمیلی مدیر عامل هلدینگ ضمن تشکر از تلاش های مهندسان پروژه چشم انداز پروژه در شهر مشهد را خوب و مناسب جهت سرمایه گداری توصیف نمودند.