051-38483422-6
051-38407990
info@omsico.com
اخبار اصلی
بازدید معاونت محترم سرمایه گذاری هلدینگ عمران و مسکن با سرمایه گذار خارجی از پروژه پردیس سلامت شرکت عمران و مسکن شرق ایران
بازدید معاونت محترم سرمایه گذاری هلدینگ عمران و مسکن با سرمایه گذار خارجی از پروژه پردیس سلامت شرکت عمران و مسکن شرق ایران

این بازدید در مورخ 03/23/ 1396 از  پروژه پردیس سلامت  شرکت عمران و مسکن شرق ایران و با همراهی معاونت محترم سرمایه گذاری هلدینگ عمران و مسکن ایران جناب آقای مهندس لطفی و سرمایه گذار اتریشی آقای آدولف وینتر و همراه ایشان آقای مهندس قبله زاده و همراهی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت در محل پروژه بهار مشهد  برگزار گردید

درطی بازدید صورت گرفته توضیحات لازم در خصوص کیفیت طراحی و اجراء و کاربریهای مربوطه و پرسشهای مطرح شده توسط سرمایه گذار در خصوص پروژه به وسیله معاونت سرمایه گذاری هلدینگ و مدیر عامل شرکت پاسخ داده شد