051-38483422-6
051-38407990
info@omsico.com
اخبار اصلی
سومین جلسه کارگروه پردیس سلامت در تاریخ 1396/02/12برگزار گردید.
سومین جلسه کارگروه پردیس سلامت در تاریخ  1396/02/12برگزار گردید.

جلسه سوم پردیس سلامت تاریخ 1396/02/12 در محل شرکت عمران و مسکن شرق ایران و با حضور اعضاء ذیل برگزار گردید :

آقایان دکتر خیامی : مدیر محترم  نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقایان دکتر حسینی : مشاور محترم رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر هیات امنای این دانشگاه

آقای مهندس بادیانی : عضو محترم  شورای شهرستان مشهد

آقای مهندس عودی : مدیر عامل محترم شرکت عمران و مسکن شرق ایران

 آقای مهندس حلمی : مدیریت محترم  پروژه بهار

آقای مهندس عبداله پور: معاونت محترم فنی و اجرائی و عضو هیئت مدیره شرکت

ابتدا جناب آقای مهندس عودی ، ضمن خوش آمد گوئی به میهمانان گزارشی از دو جلسه قبلی بیان داشتند و در خصوص پروژه و پردیسهای سلامت ساخته شده و در حال ساخت در کشور آماری را راهنمائیهای بیان نمودند و در خصوص تیمی که عهده دار این پروژه هستند به جلسهاعلام داشتند که تیم مذکور راهبردی می باشد و با تجربه ساخت پردیس سلامت اصفهان وارد کار شده اند و امیدواریم با راهنمائیهای  دانشگاه علوم پزشکی مشهد بتوانیم با بررسی و هماهنگی لازم در راه رفع اشکالات ، قبل از شروع پروژه گام برداریم 

جناب آقای دکتر خیامی ، مواردی را در رابطه با مراکز پزشکی  و تقسیم بندی آن به سه دسته ارائه نمودند

  • مراکز درمان سرپائی  مانند مطبها و در مانگاهها و در مانگاه تخصصی و مراکز تشخیصی
  • مراکز بستری مانند بیمارستانها
  • مراکز دی کلینیک که بخشی از جراحیهای ساده و بستری کوتاه مدت در آنها انجام می گیرد

   که جهت ساخت هر کدام از موارد بالا آئین نامه خاص وجود دارد و مجوز احداث هر کدام متغییر می باشد به عنوان مثال مجوز احداث بیمارستان توسط دانشگاه علوم پزشکی بررسی و جهت تایید به وزارت بهداشت ارجاع می گردد و مطبها و درمانگاه ها توسط دانشگاه مجوز داده

می شود البته بر اساس سطح بندی  مناطق واولویت بندی آنها به عنوان مثال در منطقه یک دیگر مجوزی جهت مراکز درمانی و کلینیک داده نخواهد شد و الباقی مناطق هم بر اساس بررسی و فضاهای موجود تصمیم گیری خواهد شدجناب آقای دکتر حسینی ، ضمن درخواست یک سری نقشه در قطعه  پیشنهاد دادند ضمن دعوت از مشاور هماهنگی لازم با همکاران ایشان در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  جهت برگزاری  جلسه ای انجام گیرد همچنین یک بحث مهم در پروژه بحثهای حمایتی است کهبایددیدهشود در همین خصوص مقرر گردید نامه ای توسط شرکت به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی جهت هماهنگی جلسه مذکور نوشته و ارسال گردد

جناب آقای دکتر خیامی ، بحث گردشگری سلامت را جهت بیماران خارجی بیان داشتند و این مورد که شرکتهای گردشگر سلامت در سطح شهر وجود دارند و در این زمینه مشغول به کار می باشند و وظیفه اینها تبلیغات در کشور های هدف  و جذب گردشگران سلامت می باشد ، البته مراکزی که قرار است در این زمینه فعالیت داشته باشند دارای موارد و مکانهای مخصوص  و ضوابط خاص هستند که جهت پروژه می توان اقدام نمود

جناب آقای مهندس بادیانی ، جلسات اولیه بیشتر در مبحث کلیات بود و با برگزاری هر چه بیشتر جلسات پیش به سوی عملیاتی شدن قدم برداشته می شود ، ایشان پیشنهاد داشتند که ماهی دو بار این جلسات برگزار و به موازات کار گروههای دیگر نیز فعال گردند

جناب آقای مهندس عودی مدیر عامل محترم شرکت عمران و مسکن شرق ایران  طبق نظر مشاور اقتصادی بنیاد مستضعفان این پروژه توجیه اقتصادی ندارد اما با توجه به تاکیدات ریاست محترم بنیاد در خصوص کار در مناطق کم برخوردار لذا این شرکت مصمم به ساخت این پروژه می باشد . همچنین از جناب آقای مهندس بادیانی در خواست نمودند که این مسئله را در شورا مطرح نمایند ، در صورت امکان مصوب گردد که پروژه های خدماتی در اولویت اول قرار گیرند و مراحل اداری جهت این پروژهها تسهیل گردد

جلسه با ذکر صلوات پایان یافت